MALAB keeps growing! Thirteen members join the lab in this semester.

post on Tuesday 12 September 2017, by lijun

Postdoc Dr.Liangliang Lu, Ph.D student Yiquan Yang, graduate students Zhiyu Chen,Chuqiao Zhu,Wenjun Wen,Zhengping Huang and undergraduate students Qian Xu,Sichao Qu,Ye Wang,Shuqi Xu,Tongyu Zhao,Xiancong Luo and Tonghua Yu join in the lab.

Welcome!